Shlokas


Shlokas rendered by Pradhyuth Skanda


 

Ganesha

 

Agajanana Padmarkam


Ekadantham Mahakayam


Gajananam Bhoota Ganadhi Sevitam


Ganesha Dwadasa Nama Stotram


Runahara Ganesh Stotram


Runahara Ganesh Stotram-Meaning



 

Devi

 

Arya Shatakam-01-10


Arya Shatakam-11-20


Arya Shatakam-21-30


Bhavani Ashtakam


Bhavani Ashtakam – Meaning


Bhuvaneswari Ashtakam



 

Vishnu

 

Agratho Narasimhascha


Mantraheenam Kriyaheenam


Sharire Jarjari Bhute



 

Rama

 

Aarthaanaam Aarthi Hanthaaram


Apadaam Apaharthaaram


Ramaya Ramabhadraya


Ramo Rajamani Sada Vijayathe



 

Krishna

 

Krishnaya Vasudevaya


Vasudeva Sutam Devam



 

Shiva

 

Anaayaasena Saayujyam


Mrityunjayaaya Rudraya



 

Skanda

 

Sarva Mangala Daataaram



 

Hanuman

 

Buddhir Balam Yasho Dhairyam


Hanuman Dwadasha Nama Stotram


Ramaskandam Hanumantam



 

Navagraha

 

Angaaraka Ashtothara Shatanama Stotram


Brihaspati Panchavimsathi Stotram


Chandra Kavacham


Navagraha Karavalamba Stotram


Navagraha Shloka


Saneeswara Stotram


Surya Dwadasa Namani


Surya Shloka



 

Nandi

 

Nandikesa Maha Bhaga



 

Kamadhenu

 

Sarva Kaamadhukae Devi


Surabi Vaishnavi Matha



 

Naga

 

Nava Naga Stotram



 

Nithya Shlokas

 

Abhayam Mitraad


Karthaveerya Arjuno Nama Stotram


Panchakanya


Pradakshina Mantra


Sapta Chiranjeevi Stotram



 

Upanishad Mantras

 

Apyayantu Mamangani


Bhadram Karnnebhih


Om Shamno Mitrah Sham Varunaha


Vaang Me Manasi Pratisstthitaa



 

Shanthi

 

Om Sarve Bhavantu Sukhinaha


Om Sarvesham Swastir Bhavatu



 

Miscellaneous

 

Ashtadasha Purananam Namani