Baala Subramaniam Baktha Janaadhaaram


Baala Subramaniam Baktha Janaadhaaram


Baala Subramaniam Baktha Janaadhaaram

Chidananda Roopam Chinthayaami Santhatham

Sarvaloka Nayaakam Sarvajeeva Rakshakam

Saravanabhava Naamam Chinthayaami Santhatham

 


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here