Dayaakaro Shiva Gangaadhaari


 

Dayaakaro Shiva Gangaadhaari

 

Krupaakaro Shiva Hey Tripuraari

 

Naama Madhura Shubha Mangaladhaari

 

Alaka Niranjana Trishooladhaari

 

Dayaakaro Dayaakaro Dayaakaro Bholaa Bhandaari

 

Dayaakaro Krupaakaro Rakshaakaro Bholaa Bhandaari

 


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here