Gajanana Hey Subhanana-v2


Gajanana Hey Subhanana

Gowrinandana Gajavadana

Mooshika Vaahana Gajanana

Modakahastha Gajanana

Pasupathi Tanaya Gajanana

Paramadayala Gajanana

Parama Niranjana Gajanana

Bhaktha Janapriya Gajanana


Gajanana Hey Subhanana

Jai Vighnavinayaka Murthi Ki Jai


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here