Kamala Nayana Prabhu Kamalaa Pathe


 

Kamala Nayana Prabhu Kamalaa Pathe

Kamala Nayana Prabhu Kamalaa Pathe

 

Kamalaa Sana Prabhu Kamalaa Kaanthaa

Kamalaa Sana Prabhu Kamalaa Kaanthaa

 

Kamala Nayana Prabhu Kamalaa Pathe

Kamala Nayana Prabhu Kamalaa Pathe

 

Kamala Naabha Prabhu Kamalaa Ramanaa

Kamala Naabha Prabhu Kamalaa Ramanaa

 

Kamaleshwara Prabhu Kamalaa Naathaa

Kamaleshwara Prabhu Kamalaa Naathaa

 

Kamala Nayana Prabhu Kamalaa Pathe

Kamala Nayana Prabhu Kamalaa Pathe

 


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here