Lambodhara Shiva Gauri Sutha


Lambodhara Shiva Gauri Sutha


 

Lambodhara Shiva Gauri Sutha

Ganaadipa Jaya Gajaanana

Lambodhara Shiva Gauri Sutha

 

Chandranana Gaja Karneshwara

Baala Chandranana Gaja Karneshwara

Vigneshvara Maam Paahi Prabho

 

Vamana Roopa Ganeshwara

Anaadha Rakshaka Pahi Prabho

Sundara Vadhana Shubanana

Parvathi Nandhana Gajanana

 


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here