Madhava Keshava


Madhava Kesava Madhusudana Vishnu

Sridhara Padanakham Chintayamo Vayam


Vamana Govinda Vasudeva Pradyumna

Rama Rama Krishna Narayanachyuta


Damodhara Aniruddha Daiva Pundarikaksha

Namatrayadhisa Namo Namo


Purushottama Pundarikaksha Divya

Hari Samkarshana Adhokshaja


Narasimha Hrushikesa Nagadhara Trivikrama

Saranagata Raksha Jaya Jaya Seve


Mahita Janardhana Matsyakurma Varaha

Sahaja Bhargava Buddha Jayaturaga Kalki


Vihita Vignana Sri Venkatesa Subhakaram

Ahaniha Tavapada Dasyam Anisham Bajami


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here