Om Jai Jagadisha Hare


Om Jai Jagadisha Hare

Swami Jai Jagadisha Hare

Bhakta Janon Ke Sankat

Dhasu Janon Ke Sankat

Kshan Mae Door Kare

Om Jai Jagadish Hare


Jo Dhyave Phal Paave

Dhukh Binuse Man Ka

Swami Dhukh Binuse Man Ka

Sukha Sampati Ghar Aave

Sukha Sampati Ghar Aave

Kashhtu Mite Tan Ka

Om Jai Jagadish Hare


Mata Pita Tum Mere

Sharan Kahun Me Kisu Ki

Swami Sharan Padum Mae Kisu Ki

Tum Bina Aur Na Doojaa

Prabhu Bina Aur Na Doojaa

Asha Karun Mae Jis Ki

Om Jai Jagadish Hare


Tum Pooran Paramatma

Tum Antaryaami

Swami Tum Antaryaami

Para Brahma Parameshwara

Para Brahma Parameshwara

Tum Sab Ke Swami

Om Jai Jagadish Hare


Tum Karuna Ke Saagar

Tum Palan Karta

Swami Tum Palan Karta

Mae Muraku Phalu Kaami

Mae Sevaku Tum Swaami

Kripa Karo Bhartaa

Om Jai Jagadish Hare


Tum Ho Ek Agochar

Sab Ke Prana Pati

Swami Sab Ke Prana Pati

Kis Vidhi Miloon Dayamay

Kisi Vidhi Miloon Dayamay

Tum Ko Mae Kumati

Om Jai Jagadish Hare


Deena Bandhu Dukh Hartaa

Takuru Tum Mere

Swami Rakshak Tum Mere

Apane Hatu Uthao

Apane Sharanu Lagao

Dwar Pada Tere

Om Jai Jagadish Hare


Vishaya Vikar Mithao

Paap Haro Deva

Swami Paap Haro Deva

Shraddha Bhakti Badao

Shraddha Bhakti Badao

Santan Ki Seva

Om Jai Jagadish Hare


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here