Paalise enna Shri MahaLakshmi


Paalise enna Shri MahaLakshmi paalise ennanu

paalise enna paalaabdi samjaate


Lalitaangi Shubhe Devi Mangale Devi


Vedaabhimaani Saarasaaksi Shreedhara Ramani

Kaaduko ninnaya paada sevakarannu

Adi Shakti sarvaadhaare guna poorne


Neenalladanya Raksiparanu kaane naa munna

Daanavaantaka siri Purandara Vittalana

dhyaanipa bhakutara maana ninnadu taaye


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here