Pandhari Che Bhootha Motay


Pandhari Che Bhootha Motay

Aalya Gailya Zhadapi Vaatay


Bahu Khethalicha Raana

Bagha Hey Veeday Hoya Mana


Thethay Jaavu Nakaa Konnee

Jegailay Nahi Aalay Parathoni


Tuka Pandhari See Gailaa

Punha Janma Naahi Aalaa


    

Meaning

    

Please leave your valuable suggestions and feedback here