Rama Naama Tarakam Sada Bhajorey


Rama Naama Tarakam Sada Bhajorey

Sada Bhajorey Sada Japo Rey


Rama Rama Rama Jay Kodanda Rama

Rama Rama Rama Jay Kalyana Rama

Rama Rama Rama Jay Pattabhi Rama


Rama Naama Tarakam Sada Bhajorey

Sada Bhajorey Sada Japo Rey


Rama Rama Rama Kosalya Rama

Rama Rama Rama Dasharatha Rama

Rama Rama Rama Ayodhya Rama


Rama Naama Tarakam Sada Bhajorey

Sada Bhajorey Sada Japo Rey


Rama Rama Rama Vaidehi Rama

Rama Rama Rama Vaikunta Rama

Rama Rama Rama Saketha Rama


Rama Naama Tarakam Sada Bhajorey

Sada Bhajorey Sada Japo Rey


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here