Ramasayne


Ramasayne Madhye Maruthi

Raakshasabhi Muni Bhalathee … (Rama)


Kumbakarna Indrajitha

Dehi Thara Thara Kambhadha … (Rama)


Marutha Anjaneecha Bala

Jaala Raavanacha Kaala

Dukkaamhane Sangataala

Charanajave Marutheelaa … (Rama)


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here