Sanjivi Malaiyai Konardavan


Sanjivi Malaiyai Konardavan

Chiranjivi Enum Pattam Petravan … Hanuman


Anjana Devi Konjum Puththiran

Sita Cancalam Tudaitta Rama Mittiran … Gatiran


Rama Kadai Tannil Magizhbavan

Sitaramanin Hrdayaththil Vasippavan

Rama Namaththin Perumayai Unardavan

Shivasomanin Amsaththai Petravan … Katravan


Engellam Rama Namam Undo

Avar Angellam Iruppadundu

Tan Angam Maranda Nilai Kondu

Jai Jai Ram Mukunda Hari Hari Jai Jai Ram

Tan Angam Maranda Nilai Kondu

Anjaliyudan Thudippadhundu … Anru


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here