Shankara Guru


Shankara Guru Shankara Guru

Shanmatha Sthaapaka Shankara Guru


Apaara Mahima Guru Naatha

Krupa Saagara Guru Naatha

Deenadayaalo Guru Naatha

Poorna Krupaalo Guru Naatha


Kaalai Pidithom Shankara Guru

Ennai Kai Vidalaamo Shankara Guru

Deenadayaalo Guru Naatha

Poorna Krupaalo Guru Naatha

Pari Poorna Kripalo Guru Naatha


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here