Sundara Sundara Vinayaka


 

Sundara Sundara Vinayaka

Shubha Mangala Dayaka Vinayaka

Vighna Koti Hara Vimala Gajanana

Sakala Vighna Hara Paahi Gajanana

Eshwari Nandana Parthi Gajanana

Jai Jai Ganesha Jai Sri Ganesha

 


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here