Vaagadeeshwari Sharade


Vaagadeeshwari Sharade Vangmayi Paradevathe

Kamakoti Peetavasini Devi Shri Saraswathi

Hamsavahini Bharathi Gnyanada Shuka Dharini

Kadambari Savithri Sahithi Saudhamini

Sarasiruha Sanapriye Sada Veenadharini

Shripradhe Sharavinduvadhane Gayathri Ganapriye

Sapta Svara Vidyanidhi Vani Vagdevi Namo


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here