Velava Velava Vel Muruga Vaa Vaa


Velava Velava Vel Muruga Vaa Vaa


Velava Velava Vel Muruga Vaa Vaa

Vel Muruga Vaa Vaa Vel Muruga Vaa Vaa

Velava Shanmukha Muruga Muruga

 

Valli Manavaala Kunjari Manaala

Vanna Mayil Vaahana Muruga Muruga

 

Sooraadhi Sooraa Subramanya Deva

Shanmukha Saravana Muruga Muruga

 


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here