Yoga Chitta Vriddhi Nirodhaha


Yoga Chitta Vriddhi Nirodhaha

Yoga Hai Dyan Yog Hei Dharsan

Kartha Sabhi Vyaadhi Se Tharpan

Yog Shanthi Kaa Marg Pradharshak

Yog Samasth Vishwa Ka Prerak

Nirmal Thanman Dhaatah


Prathaha Samay Shaanth Sthal Par

Thanu Sthir Kar Manu Sthir Kar

Pranavakshar Ko Dhyan Lagaakar

Om Shabdah Ko Manu Mei Bhasakar

Divya Anubhoothi Pradhatha


    

Please leave your valuable suggestions and feedback here