Draupadi Kruta Srikrishna Sthuthi


   Full Version
   

 

Ready Reckoner


 

1   

Shanka Chakra Gadhaa Paanehe Dwarkaa Nilaya Achyutha

Govindha Pundarikaaksha Rakshamaam Sharanaagatham


   

 

2   

Haa Krishna Dwaarakaa Vaasin Kwaasi Yaadava Nandana

Imaam Avasthaam Sampraapthaam Anaathaam Kim Upekshase


   

 

3   

Govinda Dwaarakaa Vaasin Krishna Gopi Janapriyaha

Kauravaihi Paribhuthaam Maam Kim Na Jaanaasi Keshavaha


   

 

4   

He Naatha He Ramaa Naatha Vajranaathaarthi Naashanaha

Kauravaarnava Magnaam Maam Uddharasva Janaardanaha


   

 

5   

Krishna Krishna Mahaayogin Vishvaathman Vishva Bhaavanaha

Prapan Naam Paahi Govinda Kuru Madhye Avaseedatheem


   

 

6   

Neelothpaladhala Shyaama Padma Garbaarunekshanaha

Peethaambara Paridhaanaha Lasathkausthubabhooshanaha


   

 

7   

Thwamaadhirantho Bhoothaanaam Thwameva Cha Paraa Gathihi

Vishwaathman Vishwajanakaha Vishwaharthah Prabhogyayaha


   

 

8   

Prapanna Paala Gopaala Prajaapaala Paraathparaha

Aakoothinaam Cha Chitheenaam Pravarthaka Nathaasmi The


   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here