Dukka Nivarana Shlokam 

Dukka Nivarana Shlokam (Full Version)

    

Ready Reckoner


 

Shloka-1

 

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

 

Mangala Roopini Madhiyani Soolini Manmadha Paaniyale

Sangadam Neekida Saduthiyil Vandhidum Shankari Soundariye

Kangana Paaniyan Kanimugam Kanda Nal Karpaga Kaminiye

Jaya Jaya Shankari Gowri Kripakari Dhukka Nivarani Kamakshi

 

    

 

Shloka-2

 

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

 

Kaanuru Malarena Kadhiroli Kaatti Kaathida Vandhiduvaal

Thaanuru Thavaoli Thaaroli Madhioli Thaangiye Veesiduvaal

Maanuru Vizhizhaal Maadhavar Mozhizhaal Maalaigal Soodiduvaal

Jaya Jaya Shankari Gowri Kripakari Dhukka Nivarani Kamakshi

 

    

 

Shloka-3

 

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

 

Shankari Soundari Chaturmukan Potrida Sabayinil Vandhavale

Pongari Maavinil Ponn Adi Vaithu Porindhida Vandhavale

Yenkulam Thazhaithida Ezhil Vadivudane Ezhunthanal Durgayale

Jaya Jaya Shankari Gowri Kripakari Dhukka Nivarani Kamakshi

 

    

 

Shloka-4

 

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

 

Dhanadhana Dhann Dhana Thaviloli Muzhangida Thanmani Nee Varuvaay

Ganagana Gan Gana Kadhiroli Veesida Kannmani Nee Varuvaay

Panapana Pam Pana Parai Oli Koovida Pannmani Nee Varuvaay

Jaya Jaya Shankari Gowri Kripakari Dhukka Nivarani Kamakshi

 

    

 

Shloka-5

 

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

 

Panchami Bhairavi Parvatha Puthri Pancha Nal Paaniyale

Konjidum Kumaranai Gunamigu Vezhanai Koduththa Nal Kumariyale

Sangadam Theerthida Samaradhu Seytha Nal Shakthi Enum Maaye

Jaya Jaya Shankari Gowri Kripakari Dhukka Nivarani Kamakshi

 

    

 

Shloka-6

 

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

 

Enniyapadi Nee Arulida Varuvaay En Kula Deviyale

Panniya Seyalin Palan Adhu Nalamaay Palgida Aruliduvaay

Kannoli Adhanaal Karunayai Kaatti Kavalaigal Theerpavale

Jaya Jaya Shankari Gowri Kripakari Dhukka Nivarani Kamakshi

 

    

 

Shloka-7

 

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

 

Idar Tharum Thollai Inimel Illai Endru Nee Solliduvaay

Sudar Tharum Amudhe Sruthigal Koori Sugam Adhu Thandhiduvaay

Padar Tharum Irulil Paridhiyaay Vandhu Pazhavinay Ottiduvaay

Jaya Jaya Shankari Gowri Kripakari Dhukka Nivarani Kamakshi

 

    

 

Shloka-8

 

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

 

Jaya Jaya Bala Chamundeshwari Jaya Jaya Sridevi

Jaya Jaya Durga Sriparameshwari Jaya Jaya Sridevi

Jaya Jaya Jayanthi Mangalakaali Jaya Jaya Sridevi

Jaya Jaya Shankari Gowri Kripakari Dhukka Nivarani Kamakshi

 

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

Jaya Jaya Devi Jaya Jaya Devi Durga Devi Charanam

 

    

 

Please leave your valuable suggestions and feedback here