Garuda Dandakam


   Full Version
   

 

Ready Reckoner


 

   

Srimaan vEnkata Natharya Kavitharkika Kesari

Vedantaacharya Varyome Sannidhattam Sadahridi

   

 

   

Namah pannaga naddhaaya vaikunda vasavartine

Shruti sindhu sudhot paada manda raaya garud mate

   

 

1   

Garuda makhila veda needaa dhiroodham dvishat peedanot kanthitaa kuntha vaikunda peethee kruta skandha meede

svanee daagati preeta rudraa sukeerti stanaa bhoga gaadhopa goodha sphurat kanta kavraata

vedha vyathaa vepamaana dvijihvaadhipaa kalpa vishphaarya maana sphataa vaatikaa

ratna rocish chataa raajinee raajitam kaanti kalloli neeraajitam

   

 

2   

jaya garuda suparna darvee karaahaara devaadhi paahaara haarin

divau kaspatikshipta dambhoḷidhaaraakinaa kalpa kalpaanta vaatoola kalpo dayaanalpa

veeraayitodyac camatkaara daityaari jaitra dhvajaa rohanirdhaaritot karsha

sankarshana atman garutman marut panca kaadheesha satyaadi moorte na kashcit samaste namaste punaste namaha

   

 

3   

nama idamajahat saparyaaya paryaaya niryaatapakshaanilaasphaalanodvelapaathodhi

veeceecapetaahataagaadha paataaḷa bhaankaarasamkruddha naagendra peedaasruneebhaavabhaasvannakhashrenaye

canda tundaaya nrutyad bhujanga bhruve vajrine damshtraya tubhyamadhyaatma vidyaa

vidheyaa vidheyaa bhavad daasyamaapaa dayethaa dayethaashca me

   

 

4   

manuranugata pakshi vaktra sphurattaarakastaavakashcitrabhaanu priyaa shekharastraayataam nastrivargaapavarga prasootih paravyomadhaaman

valadveshidarpa jvalad vaalakhilyapratijnaavateerna sthiraam tattva buddhim paraam

bhakti dhenum jagan moolakande mukunde mahaanandadog dhreem dadheethaa

mudhaakaa maheenaa maheenaa maheenaantaka

   

 

   

shattrim shad ganacarano naraparipaateenaveena gumbhaganaha

vishnu ratha dandakoyam vighatayatu vipaksha vaahinee vyooham

   

 

   

vicitra siddhidah soyam venkatesha vipashcitaa

garudad dhvajatoshaaya geeto garudadandakah

   

 

   

Kavitharkika Simhaya Kalyana Gunashaaline

Srimathe vEnkatesaya Vedanta Gurave Namaha

   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here