Hanuman Chalisa 

Hanuman Chalisa (Full Version)

    

Ready Reckoner


 

Doha

 

Shri-Guru Charana Saroja-Raja

Nija-Mana-Mukura Sudhaara

Baranau Raghu-bhara Bimala Yasha

Jo Daayaka Phala-Chaara

 

Budhee-Heena Thanu Jaanike

Sumirau Pavana Kumaara

Bala Budhee-Vidya Dehoo Mohee

Harahu Kalesha Vikaara

 

    

Meaning – Doha-1
    

 

Chaupai

 

Verses 1-8

 

Jay Hanumaana Gyaana Guna Saagara |

Jay Kapisha Tihu-Loka Ujaagara || 1 ||

 

Raama-Doota Atulita Bala-Dhaamaa |

Anjani-Putra Pavana-Suta Naamaa || 2 ||

 

Mahaa-Bira Bikrama Bajarangi |

Kumati Nivaara Sumati Ke Sangi || 3 ||

 

Kanchana Barana Biraaja Subeshaa |

Kaanana Kundala Kunchita Keshaa || 4 ||

 

Haatha Bajra Au Dhvajaa Biraajai |

Kandhe Munja Janeoo Saajai || 5 ||

 

Shankara-Suvana Keshari-Nandana |

Teja Prataapa Mahaa Jaga Vandana || 6 ||

 

Vidyaavaana Guni Ati Chaatura |

Raama Kaaja Karibe Ko Aatura || 7 ||

 

Prabhu Charitra Sunibe Ko Rasiyaa |

Raama Lakhana Sitaa Mana Basiyaa || 8 ||

 

Rama Lakshmana Janaki

Jai Bolo Hanuman Ki

 

    

Meaning – Verses 1-8
    

 

Verses 9-16

 

Sukshma Roopa Dhari Siyahi Dikhaavaa |

Vikata Roopa Dhari Lanka Jaraavaa || 9 ||

 

Bhima Roopa Dhari Asura Samhaare |

Raamachandra Ke Kaaja Samvaare || 10 ||

 

Laaya Sajivana Lakhana Jiyaaye |

Shri Raghubira Harashi Ura Laaye || 11 ||

 

Raghupati Keenhee Bahuta Badaai |

Tuma Mama Priya Bharatahi Sama Bhai || 12 ||

 

Sahasa Badana Tumharo Yasha Gaavai |

Asa Kahi Shripati Kantha Lagaavai || 13 ||

 

Sanakaadika Brahmaadi Munishaa |

Naarada Shaarada Sahita Ahishaa || 14 ||

 

Yama Kubera Digapaala Jahaate |

Kabi Kovida Kahi Sakai Kahaate || 15 ||

 

Tuma Upakaara Sugrivahi Kinhaa |

Raama Milaaya Raajapada Dinhaa || 16 ||

 

Rama Lakshmana Janaki

Jai Bolo Hanuman Ki

 

    

Meaning – Verses 9-16
    

 

Verses 17-24

 

Tumharo Mantra Vibhishana Maanaa |

Lankeshvara Bhaye Sab Jag Jaanaa || 17 ||

 

Yuga Sahasra Yojana Para Bhaanu |

Lilyo Taahi Madhura Phala Jaanu || 18 ||

 

Prabhu Mudrikaa Meli Mukha Maahi |

Jaladhi Laandhi Gaye Acharaja Naahi || 19 ||

 

Durgama Kaaja Jagata Ke Jete |

Sugam Anugraha Tumhare Tete || 20 ||

 

Raama Duaare Tuma Rakhavaare |

Hota Na Aagyaa Binu Paisaare || 21 ||

 

Saba Sukha Lahai Tumhaari Saranaa |

Tuma Rakshaka Kaahu Ko Daranaa || 22 ||

 

Aapana Teja Samhaarau Aapai |

Teeno Loka Haankate Kaanpai || 23 ||

 

Bhoota Pisaacha Nikata Nahi Aavai |

Mahaabira Jaba Naama Sunaavai || 24 ||

 

Rama Lakshmana Janaki

Jai Bolo Hanuman Ki

 

    

Meaning – Verses 17-24
    

 

Verses 25-32

 

Naashai Roga Hare Sab Piraa |

Japata Nirantara Hanumata Biraa || 25 ||

 

Sankata se Hanumaana Chudaavai |

Mana Krama Bachana Dhyaana Jo Laavai || 26 ||

 

Sab Par Raama Tapasvi Raajaa |

Tinake Kaaja Sakala Tuma Saajaa || 27 ||

 

Aura Manoratha Jo Koi Laavai |

Soi Amita Jivana Phala Paavai || 28 ||

 

Chaaro Yuga Parataapa Tumhaaraa |

Hai Parasiddha Jagata Ujiyaaraa || 29 ||

 

Saadhu Santa Ke Tuma Rakhavaare |

Asura Nikandana Raama Dulaare || 30 ||

 

Ashta Siddhi Nava Nidhi Ke Daataa |

Asa Bar Dina Jaanaki Maataa || 31 ||

 

Raama Rasaayana Tumhare Paasaa |

Sadaa Raho Raghupati Ke Daasaa || 32 ||

 

Rama Lakshmana Janaki

Jai Bolo Hanuman Ki

 

    

Meaning – Verses 25-32
    

 

Verses 33-40

 

Tumhare Bhajana Raama Ko Paavai |

Janma Janma Ke Duhkha Bisaraavai || 33 ||

 

Anta Kaala Raghupathi Pur Jaayee |

Jahaa Janma Hari Bhakta Kahaayee || 34 ||

 

Aur Devataa Chitta Na Dharaee |

Hanumata Saee Sarva Sukha Karaee || 35 ||

 

Sankata Harai Mitai Saba Piraa |

Jo Sumirai Hanumata Bala Biraa || 36 ||

 

Jai Jai Jai Hanumaana Gosaahi |

Kripaa Karahu Gurudeva Ki Naaee || 37 ||

 

Joh Shata Baara Paata Kara Joee |

Chutahi Bandi Mahaa Sukha Hoee || 38 ||

 

Jo Yaha Pade Hanumaana Chaalisaa |

Hoya Siddhi Saakhi Gaurisaa || 39 ||

 

Tulasidaas Sadaa Hari Cheraa |

Kijai Naatha Hridaya Mah Deraa || 40 ||

 

Rama Lakshmana Janaki

Jai Bolo Hanuman Ki

 

    

Meaning – Verses 33-40
    

 

Doha

 

Pavana Tanaya Sankata Harana Mangala Murati Rupa

Raama Lakhana Sitaa Sahita Hridaya Basahu Sura Bhupa

 

    

Meaning – Doha-2
    

 

Please leave your valuable suggestions and feedback here