Sammohana Krishnan Shloka


Sri Krishnam Kamala Pathraaksham Sarvabharana Bhooshitham

Tribanki Lalithakaaram Adhisunthara Mohanam

Bhagam Dhakshinam purusham Anyath Sthree Roopinam Dhatha

Shankam Chakram Sankusancha Pushpa Bhaanamcha Pankajam

Ikshu Saabam Venu Vadhyamcha Dhaarayantham Bujashtakai

Swethaganthaanu Lipthaankam Pushpavasthra Thrugujwelam

Sarvakaamaartha Sidhyarththam Mohanam Sri Krishnamasrayea

 


    

Ready Reckoner


Please leave your valuable suggestions and feedback here