Sri Rama Stotram


Aapadaam Apahartaaram Daataaram Sarva Sampadaam

Lokabhi Raamam Sri Raamam Bhooyo Bhooyo Namaamyaham

Aarthaanaam Aarti Hanthaaram Bheethaanam Bheethi Naashanam

Dvishataam Kaaladandamtam Raamachandram Namaamyaham

Sannaddhah Kavachi Khadgi Chaapa Banadharo Yuva

Ghachan Mamagrato Nityam Raamah Paathu SaLakshmanah

Namah Kodhanda Hastaaya Sandhi Krutha Sharaayacha

Kanditaa Khila Daityaya Raamaya Aapan Nivarine

Raamaaya Raamabadhraaya Raamachandraaya Vedasey

Raghunaathaya Naathaya Seethayah Pathaye Namah

Agratah Prushta Taschaiva Paarsvatascha Mahabalou

Aakarna poorna Dhanvanou Rakshetam Raama Lakshmanou

 


Verse
    

Meaning
    

Ready Reckoner


Please leave your valuable suggestions and feedback here