Sri Venkatesa Prapatti-EN


   Full Version
   

 

Ready Reckoner


 

1   

Eesaanaam Jagatosya Venkatapatervishnoh Paraam Preyaseem

Tadvakshasthala Nityavaasa Rasikaam Tatkshaanti Samvardhineem

Padmaalankruta Paanipallava Yugaam Padmaasanasthaam Sriyam

Vaatsalyaadi Gunojjwalaam Bhagavateem Vande Jaganmaataram

   

 

2   

Sreeman Krupaajalanidhe Kruta Sarva Loka

Sarvagna Sakta Natavatsala Sarvaseshin

Swaamin Suseela Sulabhaasrita Paarijaata

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye

   

 

3   

Asoopuraarpita Sujaata Sugandhi Pushpa

Sourabhya Sourabha Karow Samasannivesow

Sowmyau Sadaanubhavanepi Navaanubhaavyow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye

   

 

4   

Sadyovikaasi Samuditwara Saandraraaga

Sourabhya Nirbhara Saroruha Saamyavaartaam

Samyakshu Saahasapadeshu Vilekhayantow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye

   

 

5   

Rekhaamaya Dhwaja Sudhaakalasaata Patra

Vajrankusaamburuha Kalpaka Sankha Chakraih

Bhavyairalankruta Talow Paratattwa Chihnaih

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye

   

 

6   

Taamrodara Dyuti Paraajita Padmaraagow

Baahyairmahobhi Rabhibhoota Mahendra Neelow

Udyannakhaamsu Birudasta Sasaanka Bhaasow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye

   

 

7   

Saprema Bheeti Kamalaakara Pallavaabhyaam

Samvaahanepi Sapadi Klamamaada Dhaanow

Kaantaava Vaagmaanasa Gochara Sowkumaryow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye

   

 

8   

Lakshmee Maheetadanuroopa Nijaanubhaava

Neelaadi Divya Mahisheekarapallavaanaam

Aarunya Samkramanatah Kila Saandra Raagow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye

   

 

9   

Nityaanamadvidhi Sivaadi Kireeta Koti

Pratyupta Deepta Navaratna Mahah Prarohaih

Neeraajanaavidhi Mudaara Mupaadadhaanow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye

   

 

10   

Vishnohpade Parama Ityudita Prasamsow

Yow Madhwa Utsa Iti Bhogyatayaapyu Paattow

Bhooyastatheti Tava Paanitala Pradishtow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye

   

 

11   

Paarthaaya Tatsadrusasaarathinaatvayaiva

Yow Darshitow Svacharanow Saranam Vrajeti

Bhooyopi Mahya Miha Tow Karadarsi Towte

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye

   

 

12   

Manmoordhni Kaaliya Phane Vikataataveeshu

Sree Venkataadri Sikhare Sirasi Sruteenaam

Chittepyananya Manasaam Sama Maahitowte

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye

   

 

13   

Amlaanahrushya Davaneetala Keerna Pushpow

Sree Venkatadri Sikharaabharanaaya Maanow

Aananditaakhila Mano Nayanow Tavaitow

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye

   

 

14   

Praayah Prapanna Janataa Prathamaavagaahyow

Maatuh Stanaaviva Sisoramrutaaya Maanow

Praaptow Parasparatulaamatulaantarow Te

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye

   

 

15   

Sattvottaraissatata Sevyapadaambujena

Samsaarataarakadayaardradruganchalena

Sowmyopayantrumuninaa Mama Darsitow Te

Sree Venkatesa Charanow Saranam Prapadye

   

 

16   

Sreesa Sriyaa Ghatikayaa Twadupaaya Bhaave

Praapye Tvayi Swayamupeyatayaa Sphurantyaa

Nityaasritaaya Niravadyagunaaya Tubhyam

Syaan Kinkaro Vrishagireesa Na Jaatu Mahyam

   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here