Sri Venkatesa Stotram-EN


   Full Version
   

 

Ready Reckoner


 

1   

Kamala Kucha Choochuka Kumkumatho

Niyatharuni Thaathula Neela Thano

Kamalayatha Lochana Loka Pathe

Vijayee Bhava Venkata Shaila Pathe

   

 

2   

Sa Chaturmukha Shanmukha Panchamukha

Pramukhakhila Daivatha Mouli Mane

Saranagatha Vathsala Sara Nidhe

Paripalaya Maam Vrusha Shaila Pathe

   

 

3   

Athivelathaya Thava Durvishahai

Anuvela Kruthai Aparadha Sathai

Bharitham Thwaritham Vrusha Shaila Pathe

Parayaa Krupayaa Pari Pahi Hare

   

 

4   

Adhi Venkata Shailamudharamathe

Janathabhi Mathaadhika Dhana Rathaath

Para Devathaya Gathi Thaan Nigamai

Kamala Dayithaan Param Kalaye

   

 

5   

Kalavenuravasa Gopavadhoo

Sathakoti Vruthaath Smarakoti Samath

Prathi Vallavikabhimadath Sukhadath

Vasudeva Suthaan Na Param Kallaye

   

 

6   

Abhirama Gunakara Dasarathe

Jagadeka Dhanurdhara Dheeramathe

Raghu Nayaka Rama Ramesa Vibho

Varadho Bhava Deva Dayajaladhe

   

 

7   

Avaneethanaya Kamaneeya Karam

Rajanikara Charu Mukhambhuruham

Rajanichara Raja Thamo Mihiram

Mahaneeyam Aham Raghurama Maye

   

 

8   

Sumukham Suhrudham Sulabham Sukhadham

Savanujam Cha Sukhayam Amogha Saram

Apahaya Raghudwaham Anyam Aham

Na Kathanchana Kanchana Jaathu Bhaje

   

 

9   

Vina Venkatesam Na Natho Na Natha

Sada Venkatesam Smarami Smarami

Hare Venkatesa Praseedha Praseedha

Priyam Venkatesa Prayacha Prayacha

   

 

10   

Aham Dhooradasthe Padambhoja Yugma

Pranamechaya Agathya Sevam Karomi

Sakruth Sevaya Nithya Seva Balam Thwam

Prayacha Praycha Prabho Venkatesa

   

 

11   

Agnaninam Maya Doshan

Aseshan Vihithan Hare

Kshamasva Thwam Kshamasva Thwam

Sesha Shaila Shika Mane

   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here