Sri Vishnu Dwaadasa Nama Panjara Stotram-EN


   Full Version
   

 

Ready Reckoner


 

1   

Purasthath Keshava Pathu Chakree Jaambu Natha Prabha:

Paschaan Narayana Sankhee Neela Jeemootha Sannibha:

   

 

2   

Indheevara Dhala Shyamo Madhavo Oordhwam Gadhadhara:

Govindo Dakshine Parswae Dhanvee Chandra Prabho Mahan

   

 

3   

Uthare Hala Bruth Vishnu: Padma Kinjalka Sannibha:

Aagneyaam Aravindhabho Musalee Madhusoodhana:

   

 

4   

Trivikrama Gadga Panir Niryathyam Jwalana Prabhaa:

Vayavyam Vamano Vajri Tharunadhithya Deepthimaan

   

 

5   

Aishanyaam Pundareekabha: Sridhara Pattasayudha:

Vidhyuth Prabho Hrishikeso Hyavachyam Disi Mudhgari

   

 

6   

Hrud Padme Padmanabho May Sahasra Arka Sama Prabha:

Sarvayudha Sarva Shakthi: Sarvagna Sarvatho Mukha:

   

 

7   

Indra Kopa Sangasa: Pasa Hastho Aparajithah:

Sa Bahaya Antharam Deham Vyaapya Damodhara Sthithah:

   

 

8   

Yevam Sarvathra Machidhram Naama Dwadasa Panjaram

Pravishtoham Na May Kinchith Bhayamasthi Kadachana

 

Bhayam Nasthi Kadhachana Om Nama Ithi

 

Sri Dwaadasa Nama Panjara Stotram Samaaptham

   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here