Upadesa Ratnamalai


   Upadesa Ratnamalai
   

 

Ready Reckoner


 

   

Munnan Thiruvaaimozhippillai Thaam Upadesitha *

Ner Thannin Padiyaith Thanavaadha Sol Manavaala Muni *

Than Anbudan Sei Upadesa Rathinamaalai Thannai *

Than Nenju Thannil Tharippavar Thaalgal Saran Namakke


   

 

1   

** Enthai Thiruvaaimozhippillai Innarulaal *

Vandha Upadesa Maargaththai Sindhai Seidhu *

Pinnavarum Karka * Upadesamaai Pesugindren *

Manniya Seer Venpaavil Vaiththu


   

 

2   

Karrorgal Thaamugappar* Kalvithannil Aasaiyullor *

Perromena Ugandhu Pinbu Karpar * Marrorgal

Maachchariyaththaal * Igazhil Vanthen Nenje * Igazhgai

Aachcharyamo Thaanavarkku


   

 

3   

** Aazhwaargal Vaazhi * Arulichcheyal Vaazhi *

Thaazhvaadhumil Kuravar Thaam Vazhi * Yezhpaarum

Uyya * Avargal Uraiththavaigal Thaam Vaazhi *

Seyyamarai Thannudane Serndhu


   

 

4   

Poigayaar Boodhathaar Peyaar * Pugazhmazhisai

Ayyan * Arulmaaran Seralarkon * Thuyyapatta

Naathanan Barthaal Thooli * Narpaanan Narkaliyan *

Eedhivar Thorrrath Thadaivaamingu


   

 

5   

Anthamizhaal Narkalaigal * Aaynthuraiththa Aazhwaargal *

Indha Ulagil Irul Neenga * Vandhuthitha

Maadhangal Naalgal Thammai * Mannulagor Thaamariya *

Eethendru Solluvom Yaam


   

 

6   

** Aippasiyil Onam * Avittam Sadhayam Ivai *

Oppilavaa Naalgal Ulagaththeer * Eppuviyum

Pesupugazh * Poigayaar Boodhaththaar Peyazhwaar *

Thesudane Thondru Sirappaal


   

 

7   

Marrulla Aazhwaargalukku * Munne Vandhudiththu *

Narramizhaal Noolseidhu Naattai Uyththa * Perrimayor

Endru * Mudhalaazhwaargal Ennum Peyariyavarkku *

Nindradhu Ulagaththe Nigazhndhu


   

 

8   

Pedhai Nenje * Indrai Perumai Arindhilaiyo *

Yedhu Perumai Indraik Kendrennil * Odhugindren

Vaaiththa Pugazh Mangaiyarkon * Maanilaththil Vandhuthitha *

Kaarthigaiyil Kaarthigai Naal Kaan


   

 

9   

** Maaran Panindha * Thamizh Maraikku * Mangaiyarkon

Aarangam Koora Avadhariththa * Veerudaiya

Kaarthigaiyil Kaarthigainaal * Indrendru Kaadhalippaar *

Vaaiththa Malarth Thaalgal Nenje Vaazhththu


   

 

10   

Karthigaiyil Rohininaal * Kaanminindru Kaasiniyeer *

Vaaiththa Pugazhpaanar Vandhudhippaal * Aaththiyargal

Anbudane Thaan * Amalanaadhipiraan Karradharpin *

Nangudane Kondaadum Naal


   

 

11   

Manniyaseer Maargazhiyil * Kettaiyindru Maanilaththeer *

Ennidhanukku Yerramenil Uraikken * Thannu Pugazh

Maamaraiyon * Thondaradippodi Aazhwaar Pirappaal *

Naanmaraiyor Kondadum Naal


   

 

12   

Thaiyil Magam Indru * Dhaaraniyeer Yerram * Indhath

Thaiyil Magaththukku Saarrugindren * Thuyyamadhi

Perra * Mazhisai Piraan Pirandha Naalendru *

Narravargal Kondaadum Naal


   

 

13   

Maasi Punarpoosam * Kaanminindru Mannulageer *

Thesith Thivasaththuk Kethennil * Pesugindren

Kolli Nagark Kon * Kulasekaran Pirappaal *

Nallavargal Kondaadum Naal


   

 

14   

** Yeraar Vaikaasi * Visaakaththin Yetraththai *

Paaror Ariya Pagargindren * Seerarum

Vedam Thamizh Seidha * Meyyan Ezhil Kurugai *

Naathan Avathariththa Naal


   

 

15   

** Undo Vaikaasi * Visaakaththukku Opporu Naal *

Undo Satakoparkku Opporuvar * Undo

Thiruvaaimozhikku Oppu * Thenkurugaikku Undo *

Oru Paar Thanil Okkum Oor


   

 


 

Please leave your valuable suggestions and feedback here