Yaa Devi Sarva Bhootheshu


Yaa Devi Sarva Bhootheshu Pushti Roopena samsthitha

Namasthasyai Namasthasyai Namasthasyai Namo Namaha

 

Yaa Devi Sarva Bhootheshu Bhuddhi Roopena samsthitha

Namasthasyai Namasthasyai Namasthasyai Namo Namaha

 

Yaa Devi Sarva Bhootheshu Kshuda Roopena samsthitha

Namasthasyai Namasthasyai Namasthasyai Namo Namaha

 

Yaa Devi Sarva Bhootheshu Dhriti Roopena samsthitha

Namasthasyai Namasthasyai Namasthasyai Namo Namaha

 

Yaa Devi Sarva Bhootheshu Thushti Roopena samsthitha

Namasthasyai Namasthasyai Namasthasyai Namo Namaha

 

Yaa Devi Sarva Bhootheshu Maathru Roopena samsthitha

Namasthasyai Namasthasyai Namasthasyai Namo Namaha

 

Yaa Devi Sarva Bhootheshu Daya Roopena samsthitha

Namasthasyai Namasthasyai Namasthasyai Namo Namaha

 

Yaa Devi Sarva Bhootheshu Lakshmi Roopena samsthitha

Namasthasyai Namasthasyai Namasthasyai Namo Namaha

 


    

Ready Reckoner


Please leave your valuable suggestions and feedback here