Yaa Kundendu Thushara


Yaa Kundendu Thushara Haara Dhawala

Yaa Shubhra Vasthravruthaa

Yaa Veena Vara Danda Manditha Kara

Yaa Shwetha Padmasana

Yaa Brahmaschutha Sankara Prabhruthibhi

Devaissada Poojitha

Saa Maam Paathu Saraswathi Bhagavathi

Nishshesha Jaadyapaha

 


    

Ready Reckoner


Please leave your valuable suggestions and feedback here